SZTE TTIK HÖK :: Hírek

Az SZTE Szenátusa, a legutóbbi ülésén a TVSZ-t számos ponton módosította!
Közérdekű információk
Az SZTE Szenátusa, a legutóbbi ülésén a TVSZ-t számos ponton módosította! Kedves Hallgatók! Az SZTE Szenátusa, a legutóbbi ülésén a TVSZ-t számos ponton módosította! A teljesség igénye nélkül kiemeltünk nektek néhány fontosabb változtatást: „6.2. ….Ha a költségtérítéses/önköltséges hallgató a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a kurzusfelvételi időszak végéig, illetve ha nem rendelkezik a fizetés halasztására beadott engedéllyel, akkor hallgatói jogviszonya az adott képzési időszakban szünetel….” „6.3.1. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett passzív félévet vehet igénybe. A passzív félévet a kari Tanulmányi Osztálynak a Moduloban kell bejelenteni. Az igénybe vett passzív félévek összes száma nem lehet több, mint a szak képzési ideje, osztatlan képzésben legfeljebb 6 félév.” „7.3. Egy tárgy (illetve neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Ha a két kurzusfelvétel során a hallgató (aki tanulmányait a 2012-13. tanév vagy azután kezdte) a hat vizsgaalkalmat elhasználta, harmadik kurzusfelvételre nincs lehetőség.” „8.5. A tárgy oktatásáért felelős tanszék, illetve oktató legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig a hallgatók számára közzéteszi a tantárgyi követelményeket, a tantárgyi tematikát és a vizsgáztatás módját az ETR annotációs felületén.” „10.4. Megelőző tanulmányok alapján kreditátvitellel elfogadott kredit és osztályzat az adott félév átlagába nem számít bele, és nem lehet figyelembe venni az átsorolás alapjául szolgáló kreditteljesítmény szempontjából sem. Az előírt kreditteljesítmény egyedileg kerül meghatározásra, melyet a hallgató a dinamikus tantervben követhet.” „13.2. Az egyetemen a vizsgahalasztásra mód van a vizsgáról történő lejelentkezéssel. A lejelentkezés lehetősége megszűnik 24 órával a vizsga kezdete előtt, a feljelentkezést 24 órán belül is lehet engedélyezni. …” „14.1. A hallgató jogosult arra, hogy vizsgáját – annak sikertelensége esetén – ugyanazon vizsgaidőszakon belül megismételje. Az ismétlés időpontja legkorábban a sikertelen vizsga napját követő harmadik munkanap lehet.” „14.2.1. Az ugyanazon tárgyból tett összes javító és ismétlő javító vizsgák száma a 2012-13. tanévben és utána kezdett hallgatók esetén legfeljebb 5 lehet.” „19.1.1. A kar a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. Érvényes a tanulmányaikat 2012-2013-ban kezdő hallgatókra felmenő rendszerben.” Üdvözlettel: Tanulmányi Ügyek Információs Bizottsága
Létrehozva 2013-05-08 12:08:35 UTC


Vissza

Hozzászólások

Vendég felhasználó
Nem vagy bejelentkezve.
Jelentkezz be
vagy regisztrálj!
Szavazás

PartyPonty.hu
EHÖK
SZTE TTIK HÖK
Newton(e)
Newton(e)
Hírek címkefelhője